قرارداد «ارائه خدمات اطّلاع‌رسانی و پشتیبانی از طرح تغییر اقلیم و مسئولیت ملّی» در سال 1399 و به کارفرمایی برنامه عمران ملل متّحد آغاز و در شهریور ماه سال 1400 خاتمه یافت. هدف از این قرارداد، برگزاری رویداد‌ها و جلسات آموزشی متنوع در راستای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مسائل مرتبط با تغییر اقلیم بود که این موضوع از سه طریق «برگزاری دوره‌های آموزشی»، «برگزاری رویداد‌های مختلف» و همچنین «چاپ کتاب و تهیه اینفوگرافی و موشن‌گرافی» انجام شد.

در این قرارداد ارزیابی علمی جلسات و همچنین اینفوگرافی‌ها و موشن‌گرافی‌ها بر عهده شرکت مهندسین مشاور آب و محیط‌زیست پایدار شریف قرار داشت و در همین چارچوب، از کارشناسان خبره موضوع تغییر اقلیم هم در سطح ملّی و هم در سطح بین‌المللی بهره گرفته شد. همچنین دو رویداد دانش‌آموزی و یک رویداد ایده‌پردازی در قالب این قرارداد برگزار گردید که مورد استقبال جوامع هدف قرار گرفت. از دیگر اقدامات شاخص در این قرارداد می‌توان به برگزاری 18 وبینار آموزشی با استفاده از اساتید ملّی و بین‌المللی اشاره نمود. همچنین تهیه 10 اینفوگرافی تخصصی و بیش از 45 دقیقه موشن‌گرافی از دیگر دستاور‌های این قرارداد است.

تصاویر

فیلم‌ها

مستندات