علاوه بر مطالعات انجام شده در دوره تدوین نقشه راه احیای دریاچه ارومیه، ایفای نقش نظارتی و پایشی ستاد احیای دریاچه ارومیه، مستلزم انجام مطالعات موردی یا مستمر بوده که بتواند نیازهای طرح در جبهه‌های کاری مختلف را تأمین نماید. لذا راهبرد دبیرخانه کارگروه بر این محور بوده که در این مطالعات دامنه‌دار، از توانمندی‌های دانشگاه‌ها، شرکت‌های مهندسین مشاور، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و انجمن‌های علمی بهره‌برداری حداکثری به عمل آید. در نتیجه ایم اقدام هفت ساله، نیاز مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حیطه احیای دریاچه برآورد شده و مجموعه ارزشمندی از دانش بومی تولید گردیده که می‌تواند مبنایی متقن برای فراهم شدن زمینه‌های احیای دریاچه و شکل‌گیری مطالعات آینده باشد. بر این مبنا، 161 طرح مطالعاتی در چارچوب طرح ملی نجات دریاچه ارومیه انجام شده که در 7 دسته «پایگاه داده و مدیریت اطلاعات و داده‌ها»، «مدیریت منابع آب»، «مطالعات اجتماعی و اقتصادی»، «کشاورزی، زراعت و باغبانی»، «سلامت و غبار» و «دریاچه ارومیه» طبقه‌بندی گردیده است.

در بحث تعاملات بین‌المللی، از آن‎‌جایی که شرایط مشابه با وضعیت دریاچه ارومیه در نقاط مختلف دنیا بروز کرده، استفاده از تجربیات دیگر کشورها در زمینه احیای دریاچه‌ها، سودمند و راهگشا خواهد بود. در کنار این امر، قابلیت استفاده از سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های بین‌المللی برای پیشبرد برخی از امور به ویژه مطالعاتی، دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه را به این چمع‌بندی رساند که ایجاد دبیرخانه امور بین‌الملل، ضروری است. عهده‌دار شدن مسئولیت اجرای پروژه «مدیریت مطالعات و امور بین‌الملل طرح ملی نجات دریاچه ارومیه» توسط شرکت مهندسین مشاور آب و محیط‌زیست پایدار شریف، به سبب ضرورت ارتباط تنگاتنگ علمی و اجرایی با نهادهای علمی داخلی و بین‌المللی، به تجربه‌ای بی‌بدیل برای این شرکت تبدیل شده است.

تصاویر

مستندات