پروژه سیستان یک پروژه بین‌المللی مشترک میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و دفتر برنامه توسعه ملل متحد در ایران است که با حمایت مالی اتحادیه اروپا و با چشم‌اندازی پنج‌ساله (2025-2020) آغاز شده است. این پروژه در تلاش است تا مدیریت یکپارچه منابع طبیعی را به‌منظور احیای زیست‌بوم‌های تالاب هامون و پشتیبانی از معیشت‌های جایگزین سازگار با اقلیم در جوامع محلی اجرا نماید.

پروژه «تدوین طرح مشارکتی برنامه‌ریزی مدیریت پایدار و یکپارچه کاربری اراضی با تأکید بر توسعه معیشت‌های پایدار» در سال‌های 1400 و 1401 و به کارفرمایی پروژه مدیریت جامع منابع طبیعی و توسعه اقتصادی-اجتماعی سیستان ذیل معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، توسط کنسرسیومی متشکل از مؤسسه مهندسی پژوهشی راهبرد دانش پویا، مهندسین مشاور سامان آبراه، مهندسین مشاور راهبرد دانش کوشا و مهندسین مشاور آب و محیط‌زیست پایدار شریف انجام پذیرفت.

در این پروژه، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت­ها در سطح منطقه سیستان بر اساس نیازهای جامعه مدنظر قرار گرفته­ و مدیریت پایدار و یکپارچه کاربری اراضی در دستور کار قرار گرفت. به عبارت دیگر برنامه­ریزی مدیریت یکپارچه کاربری ­اراضی، علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف است و به‌منظور استفاده مؤثر از زمین و انتظام فضایی مناسب و کارا صورت می­گیرد. در این برنامه‌­ریزی تلاش می­شود که الگوهای­ اراضی و مکان­یابی فعالیت‌های مختلف در انطباق و هماهنگی با یکدیگر و سایر سیستم­های منطقه­ای قرار گیرد. برنامه­ریزی کاربری اراضی به‌مثابه سلسله اقداماتی نظام‌یافته است که برای رفع نیازهایی از جامعه که با زمین مرتبط هستند، صورت می‌گیرد. طرح کاربری زمین، یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به اهداف کلان اجتماعی، اقتصادی و کالبدی با رویکرد پایداری است و نه‌تنها اثرات بسیاری بر سرمایه‌گذاری و تصمیمات عمومی و خصوصی می­گذارد، بلکه نقش مهمی در میزان رشد منطقه­ای و کیفیت محیط کالبدی دارد. طرح مشارکتی برنامه‌ریزی مدیریت پایدار و یکپارچه کاربری اراضی (ILUMP) با تأکید بر توسعه معیشت‌های پایدار در شمال منطقه سیستان انجام پذیرفت. این طرح از طریق تحلیل وضعیت موجود کاربری اراضی، تدقیق یافته‌ها با توجه به اسناد موجود، تحلیل وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب و تدوین برنامه اقدام و پایش پروژه با رویکرد مشارکتی، به شناسایی فرصت­های محلی برای تقویت و توسعه معیشت‌های خرد پایدار در حوزه هدف پرداخت.

تصاویر

مستندات